Documenten

Op deze pagina vindt u alle juridische informatie over de Theodore coöperatie, evenals elementen met betrekking tot de risico’s die verbonden zijn aan de investering en de waardering van de aandelen.

- De expertise - Waardering van onroerend goed
- De artikelen van de coöperatie
- Informatienota
- Waardevolle acties
- Rekeningen 2019 - 2020
- Het bankattest van goede terugbetaling
- Staat aandeelhouderschap

- De 3D-weergaven en enkele plannen zijn toegankelijk in deze pagina